OFERTA KOSZTORYSOWANIA

 • wycena robót budowlanych
 • kosztorysy budowlane:
  • kosztorys inwestorski
  • kosztorys ofertowy
  • kosztorys brukarski
  • kosztorys dla przetargu 
  • kosztorys dla dotacji
  • kosztorys powykonawczy
  • kosztorys przedwykonawczy 
  • kosztorysy Norma Standard 
  • kosztorysy Norma PRO 
  • kosztorysy Zuzia 9 i 10
  • kosztorysy dla PFRON
  • kosztorys wg. KNR KNNR KSNR
 • odczyt/konwersja kosztorysów z Normy Edukacyjnej do dowolnego formatu
 • wykonujemy przedmiary 
 • sporządzamy kosztorysy według aktualnych cenników z baz: 
  • Sekocenbud
  • Intercenbud
  • Bistyp-Consulting
  • Orgbud

PTB SEBRUK powstało w 2008 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza założona przez Seweryna Szasta. Nazwa pochodzi od słów SEweryn i BRUK. Od początku działalności głównym obszarem funkcjonowania jest projektowanie, doradztwo i wykonawstwo kosztorysów budowlanych.

Każdy z nas również jest klientem. Zdając sobie z tego sprawę, dokładamy starań, by także tych, których obsługujemy, traktować wyjątkowo. Zakres prac wykonywanych przez PTB SEBRUK obejmuje projektowanie, doradztwo i kompleksowe wykonawstwo kosztorysów budowlanych (ofertowych, inwestorskich), przedmiarów, wycen robót budowlanych.

Stosujemy komputerowo wspomagane tworzenie kosztorysów przy użyciu programów Norma i Zuzia.


Zapytaj o ceny:

e-mail: sebruk@sebruk.pl

tel. kom. 605-308-665